Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ''ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ''

Ο Βυζαντινός χορός ”ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ”  ιδρύθηκε τον Ιανουάριο  του 2019 από τον Πρωτοψάλτη μας κο Δημήτριο Σακαλή Πρωτοψάλτη και χοράρχη τότε του Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κων νου κ΄ Ελένης Πειραιώς.

Τα μέλη που απαρτίζουν τον Βυζαντινό χορό είναι μαθητές του διδασκάλου καθώς Πρωτοψάλτες και Λαμπαδάριοι της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών .

Σκοπός του Βυζαντινού χορού είναι η διαφύλαξη και η προάσπιση της Θείας Τέχνης του Δαμασκηνού καθώς και η μεταλαμπάδευση αυτής στους νεώτερους.

Σκοπός που προϋποθέτει ψαλτικό ύφος  λιτό, απέρριτο και μεγαλοπρεπές , γεγονός που  απαιτεί επιμονή, υπομονή, σκληρή και κοπιώδη  εργασία. Και όπως έλεγε ο Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Εκκλησίας  και μελοποιός ο Μανουήλ Χρυσάφης (ο νέος)  ο οποίος ήκμασε γύρω στο 1660:

<<Ο θέλων μουσικήν μαθείν,και θέλων επαινείσθε,θέλει πολλάς υπομονάς,θέλει μεγάλους κόπους,Τιμήν εις τον διδάσκαλον ,Δουκάτα εις τας χείρας,Τότε να μάθει ο μαθητής και τέλειος να γένει>>.

Το μεράκι και η προσπάθεια από τα μέλη του Βυζαντινού χορού για απλό και σοβαρό ψάλσιμο είναι ορατό και επαινετό από κάθε φιλόμουσο ακροατή. Σκοπός δεν είναι η είσπραξη χειροκροτημάτων αλλά η κατάνυξη και η προσευχή.Η Βυζαντινή Μουσική είναι το μέσον εκείνο προκειμένου να φτάσει ο προσευχόμενος πιο κοντά στον δημιουργό. Γι αυτό απαιτείται σοβαρότητα, καθαρή άρθρωση, σωστός τονισμός των λέξεων και παραδοσιακές θέσεις και γραμμές από τους χορωδούς.

elGreek